• Bumerangista

  Kontrola řek je dlouhé kolečko z Prahy, které blázny účastníky zavede na kopce kolem Sázavy, Vltavy a Berounky. Důraz je kladen na dostatek kopců a na omezení čekání na každé křižovatce.

  Již máme za sebou 5 těchto vyjížděk, každá v jiném ročním období:

  2009 jarní

  2009 letní

  2009 podzimní

  2010 zimní

  2010 jarní

  Datum, čas a místo

  Neděle 19. září 2010

  8:00

  Pod Barranďákem – Bránická strana

  Trasa

  Pojede se klasická trasa, u které jsou vyznačené zkracovačky, které využije hlavně Zevl skupina. Jako vždy není jasné, jestli pojedeme "Svatojánské

  proudy":http://www.stechovice.info/…a_SVP01.htm. Pokud bude hezky a hodně pěšáků, tak ne. Jestli je nepojedeme, dojezd bude o cca půl hodiny dřív.

  Hlavní tempo

  Základní tempo bude tréninkově svižné, ale určitě ne krutopřísné chrtění. Takové vodítko je, že by člověk měl ročně jezdit min 3000, aby to dal. Ale žádná panika, existuje ještě Zevl skupina.

  Zevl skupina

  Občas se zformuje Zevl skupina, která jede Zevl tempo. Zformování Zevl skupiny závisí na plno parametrech, většinou se dohodnou ti, co mají tušení, že tempo neuvisí. Pravidlem je, že první kilometry se jedou společně a díky

  zkracovačkám vychází i společný oběd v Teletíně. Potom je to dost o náhodě.

  Spáčská sekce

  Vedle Zevl skupiny existuje také Spáčská sekce. Tam jsou všichni ti, co tak brzy nevstávají a proto vynechají první kopce a k vyjížďce se připojí ve Vraném nad Vltavou, kde je garantovaný sraz.

  Předběžný harmonogram

  Harmonogram se většinou do Teletína drží, pak jde do kytek. Origináln matematický model je zde.

  **KM Příjezd ?KM Průměr Trasa Pauza Odjezd **

  0.0 8:00 0.0 0:05 8:05 Barranďák (přesně pod ním na Bránické straně)

  5.8 8:20 5.8 22 0:15 0:01 8:21 Komořany (odbočka z cyklostezky)

  10.2 8:45 4.4 11 0:24 0:03 8:48 Hřeben Šance (po žluté)

  12.5 8:53 2.3 27 0:05 0:03 8:56 Zbraslav (nájezd do mini-zoo)

  15.6 9:13 3.1 11 0:16 0:05 9:18 Altán

  16.5 9:24 0.9 9 0:06 0:01 9:25 Vykopávky

  20.1 9:38 3.6 17 0:12 0:01 9:39 Jarov (nástupiště)

  22.2 9:53 2.1 9 0:14 0:07 10:00 Zvolská Homole

  24.2 10:08 2.0 15 0:08 0:05 10:13 Vrané nad Vltavou (před přejezdem)

  27.4 10:29 3.2 12 0:16 0:01 10:30 Nová Březová (napojení na červenou)

  31.5 10:42 4.1 21 0:11 0:05 10:47 Davle (Libřice pod sešupem po červené)

  34.6 10:58 3.1 17 0:10 0:01 10:59 Osada Hawa-

  36.8 11:11 2.2 11 0:12 0:03 11:14 Petrov (odbočka žluté kčt ze silnice)

  38.7 11:20 1.9 19 0:06 0:08 11:28 Třeštibok

  40.2 11:35 1.5 13 0:06 0:01 11:36 Bohuliby (stojka po silnici)

  42.0 11:42 1.8 18 0:06 0:00 11:42 Luka pod Medníkem (rozcestí KČT)

  42.9 11:47 0.9 10 0:05 0:01 11:48 Luka pod Medníkem (nájezd na polňačku)

  44.5 11:54 1.6 15 0:06 0:00 11:54 Dolní Studené

  45.0 11:59 0.5 7 0:04 0:03 12:02 Horní Studené

  46.4 12:05 1.4 27 0:03 0:00 12:05 Borek

  49.7 12:13 3.3 23 0:08 0:02 12:15 Kamenný Přívoz (za mostem)

  54.4 12:37 4.7 13 0:21 1:20 13:57 Třebsín (hospoda na trase)

  55.6 14:02 1.2 15 0:04 0:06 14:08 Kletecko (Smetanova vyhlídka)

  59.2 14:32 3.6 9 0:24 0:10 14:42 Máj

  60.4 14:46 1.2 17 0:04 0:02 14:48 Teletín (žlutá dolu)

  63.1 15:04 2.7 10 0:16 0:00 15:04 Pexův luh

  67.3 15:20 4.2 16 0:15 0:20 15:40 Třebenice (hospoda na náměstí)

  75.0 16:20 7.7 11.5 0:40 0:03 16:23 Pod strání (odbočka ze singlu nahoru)

  76.5 16:32 1.5 10 0:09 0:03 16:35 Pod Homolí

  79.3 16:45 2.8 17 0:09 0:10 16:55 Štěchovice

  85.9 17:20 6.6 16 0:24 0:03 17:23 Bojov

  90.7 17:40 4.8 17 0:16 0:03 17:43 Klínec (dálnice)

  94.6 18:02 3.9 12 0:19 0:10 18:12 Černolické skály

  98.4 18:24 3.8 20 0:11 0:10 18:34 Všenory

  101.0 18:49 2.6 10 0:15 0:05 18:54 Za Cihelnou

  102.5 19:00 1.5 17 0:05 0:10 19:10 Vyhlídka na Mokropsy

  105.7 19:21 3.2 17 0:11 0:03 19:24 Černošice

  108.3 19:38 2.6 11 0:14 0:05 19:43 Vylídka na Staňkovce

  112.3 19:56 4.0 19 0:12 0:03 19:59 Radotín

  114.5 20:15 2.2 8 0:16 0:03 20:18 Nad Radotínem

  118.4 20:31 3.9 19 0:12 0:02 20:33 Velká Chuchle

  120.7 20:43 2.3 13 0:10 0:00 20:43 Malá Chuchle

  124.5 20:52 3.8 25 0:09 0:00 20:52 Barranďák

  124.5 14.2 8:45 4:07 12:52

  Vliv počasí

  Při vyloženě hnusném počasí se to samozřejmě nekoná. Ale bude hezky.

  Na závěr

  Osm žen v domácnosti ze šesti doporučuje nahradit převážení titanového rychloupínáku na kuchyňské váze opravdovou dávačkou Kontrola řek.

  • Bumerangista  

   KM = Příjezd = ?KM = Průměr = Trasa = Pauza = Odjezd

   000.0 = 08:00 = 0.0 = = = 0:05 = 8:05 = Barranďák (přesně pod ním na Bránické straně)

   005.8 = 08:20 = 5.8 = 22 = 0:15 = 0:01 = 08:21 = Komořany (odbočka z cyklostezky)

   010.2 = 08:45 = 4.4 = 11 = 0:24 = 0:03 = 08:48 = Hřeben Šance (po žluté)

   012.5 = 08:53 = 2.3 = 27 = 0:05 = 0:03 = 08:56 = Zbraslav (nájezd do mini-zoo)

   015.6 = 09:13 = 3.1 = 11 = 0:16 = 0:05 = 09:18 = Altán

   016.5 = 09:24 = 0.9 = 09 = 0:06 = 0:01 = 09:25 = Vykopávky

   020.1 = 09:38 = 3.6 = 17 = 0:12 = 0:01 = 09:39 = Jarov (nástupiště)

   022.2 = 09:53 = 2.1 = 09 = 0:14 = 0:07 = 10:00 = Zvolská Homole

   024.2 = 10:08 = 2.0 = 15 = 0:08 = 0:05 = 10:13 = Vrané nad Vltavou (před přejezdem)

   027.4 = 10:29 = 3.2 = 12 = 0:16 = 0:01 = 10:30 = Nová Březová (napojení na červenou)

   031.5 = 10:42 = 4.1 = 21 = 0:11 = 0:05 = 10:47 = Davle (Libřice pod sešupem po červené)

   034.6 = 10:58 = 3.1 = 17 = 0:10 = 0:01 = 10:59 = Osada Hawa-

   036.8 = 11:11 = 2.2 = 11 = 0:12 = 0:03 = 11:14 = Petrov (odbočka žluté kčt ze silnice)

   038.7 = 11:20 = 1.9 = 19 = 0:06 = 0:08 = 11:28 = Třeštibok

   040.2 = 11:35 = 1.5 = 13 = 0:06 = 0:01 = 11:36 = Bohuliby (stojka po silnici)

   042.0 = 11:42 = 1.8 = 18 = 0:06 = 0:00 = 11:42 = Luka pod Medníkem (rozcestí KČT)

   042.9 = 11:47 = 0.9 = 10 = 0:05 = 0:01 = 11:48 = Luka pod Medníkem (nájezd na polňačku)

   044.5 = 11:54 = 1.6 = 15 = 0:06 = 0:00 = 11:54 = Dolní Studené

   045.0 = 11:59 = 0.5 = 07 = 0:04 = 0:03 = 12:02 = Horní Studené

   046.4 = 12:05 = 1.4 = 27 = 0:03 = 0:00 = 12:05 = Borek

   049.7 = 12:13 = 3.3 = 23 = 0:08 = 0:02 = 12:15 = Kamenný Přívoz (za mostem)

   054.4 = 12:37 = 4.7 = 13 = 0:21 = 1:20 = 13:57 = Třebsín (hospoda na trase)

   055.6 = 14:02 = 1.2 = 15 = 0:04 = 0:06 = 14:08 = Kletecko (Smetanova vyhlídka)

   059.2 = 14:32 = 3.6 = 09 = 0:24 = 0:10 = 14:42 = Máj

   060.4 = 14:46 = 1.2 = 17 = 0:04 = 0:02 = 14:48 = Teletín (žlutá dolu)

   063.1 = 15:04 = 2.7 = 10 = 0:16 = 0:00 = 15:04 = Pexův luh

   067.3 = 15:20 = 4.2 = 16 = 0:15 = 0:20 = 15:40 = Třebenice (hospoda na náměstí)

   075.0 = 16:20 = 7.7 = 11 = 0:40 = 0:03 = 16:23 = Pod strání (odbočka ze singlu nahoru)

   076.5 = 16:32 = 1.5 = 10 = 0:09 = 0:03 = 16:35 = Pod Homolí

   079.3 = 16:45 = 2.8 = 17 = 0:09 = 0:10 = 16:55 = Štěchovice

   085.9 = 17:20 = 6.6 = 16 = 0:24 = 0:03 = 17:23 = Bojov

   090.7 = 17:40 = 4.8 = 17 = 0:16 = 0:03 = 17:43 = Klínec (dálnice)

   094.6 = 18:02 = 3.9 = 12 = 0:19 = 0:10 = 18:12 = Černolické skály

   098.4 = 18:24 = 3.8 = 20 = 0:11 = 0:10 = 18:34 = Všenory

   101.0 = 18:49 = 2.6 = 10 = 0:15 = 0:05 = 18:54 = Za Cihelnou

   102.5 = 19:00 = 1.5 = 17 = 0:05 = 0:10 = 19:10 = Vyhlídka na Mokropsy

   105.7 = 19:21 = 3.2 = 17 = 0:11 = 0:03 = 19:24 = Černošice

   108.3 = 19:38 = 2.6 = 11 = 0:14 = 0:05 = 19:43 = Vylídka na Staňkovce

   112.3 = 19:56 = 4.0 = 19 = 0:12 = 0:03 = 19:59 = Radotín

   114.5 = 20:15 = 2.2 = 08 = 0:16 = 0:03 = 20:18 = Nad Radotínem

   118.4 = 20:31 = 3.9 = 19 = 0:12 = 0:02 = 20:33 = Velká Chuchle

   120.7 = 20:43 = 2.3 = 13 = 0:10 = 0:00 = 20:43 = Malá Chuchle

   124.5 = 20:52 = 3.8 = 25 = 0:09 = 0:00 = 20:52 = Barranďák

   124.5 = . = . = 14.2 = 08:45 = 04:07 = 12:52

  • martin_bakov  

   Budu se snazit o ucast, to bude narocny vikend.

  • JakeF  

   Tahle akce mě už od loňska velmi láká… Ale dát jí den po P50, to bude sakra peklo! Pokud budu mít k dispozici auto, tak bych se ale stavit moh, kdyžtak to někde zkrátim. Je tam někde blízko nějaké neplacené parkoviště, kde bude volno? Ideálně GPS souřadnice :-).

   • Bumerangista  

    Jasně, v těhlech končinách Prahy už se za pakrování neplatí. Jestli si to chceš zkrátit, tak doporučuji zaparkovat spíš někde ve Zbraslavi a na start se dopravit po cyklostezce, protože potom zpět do Prahy za tmy už to nebude stát za to.

    Možnost zaparkovat 1, pak na sraz pod Barranďák je to po cyklostezce podél Vltavy, jednoduché.

    Možnost zaparkovat 2, pak na sraz se dá také po cyklotrase podél levého břehu a v Praze přes Barranďák,

    Možnost zaparkovat 3, je to od srazu kousíček, ale pak opruz zpět do Prahy, pokud tam nebydlíš.

    Kdyžtak zavolej a dovysvětlím, co bych doporučil.

  • teepeex  

   jasny, jedu:)

   • Bumerangista  

    Dej vědět Penďasovi. Já mu taky cinknu.

    • Bumerangista  

     Takže Penďas jede. Tomáši, prý máš trable s vidlí. Jestli chceš půjčit mého zánovního Pell'se tak dej vědět.

     • teepeex  

      vidle je bez utlumu, malina.)

      ale v pohode, krasne kope;) na to sere pes

  • Thapsus  

   Já Spáč: 10:13 Vrané nad Vltavou (před přejezdem). Snad si tentokrát nespletu Jarov s Vraným :-)

  • crom  

   Venco uz stim zase otravujes:))ale ted uz to dame cely!i kdybychom meli jet donoci,vem si hodne baterek do aurory:)

   • Bumerangista  

    Nesmíš se ale flákat jako na Sudetech, vem si funkčního kašpárka na tu stojku podél plotu.

  • karliner  

   Přidám se ke spáčské sekci. Předem přiznávám, že za deště nejedu.

   • Bumerangista  

    Jasně. Tak to načasujeme tak, že když bude nějaká přeháňka, zrovna budeme v hospodě.

    • karliner  

     No, myslel jsem to tak, že nesmí pršet kolem 9 ve Vršovicích, když začne pršet během dne, tak je to už jedno :-)

  • Bumerangista  

   Dneska jsme s Penďasem byli v Teletíně a v neděli pro Vás znalce máme nachystáno překvapení v té rokli dolů po žluté. Malina. Jenom jsem si zapích akátový trn do kloubu v zápěstí a bolí mne celá ruka fest, tak snad o ni nepřijdu.

  • pajan  

   Pojedu až příští rok na svym oři :)

  • Bumerangista  

   Poslední potvrzení, že to bude malina:

   • V 8 pod Barranďákem
   • V 8:53 na Zbraslavi u nájezdu do Zoo
   • V 10:08 ve Vraném nad Vltavou před přejezdem na křižovatce

   Světla bych bral určitě, ráno čus.

   • Thapsus  

    Tady máte fotky kucí až to dušudláte i s těma posledníma kopcema :-): http://thapsus.rajce.net/…ola_rek_2010

   • Bumerangista  

    Takže rekord vyrovnán, minimálně jedna osoba dala všechny kopce až do Černošic. Kluci bylo to fajn, dík za vyjíďku. Myslím, že hláškou dne bude popis výjezdu na Medník, který jde dát:

    První úsek je blbej, ten skoro nedáš.

    Pak přijde taková těžší pasáž.

    No a pak za zatáčkou, no tam už vůbec.

    A pak nohoru dál, tam se ani nedostaneš.

    • crom  

     Strejdas ty mas hodne agresivni bacily:)nachcipanej sem slusne i tak to bylo fajne,hlavne sestava.vase hlasky luxus.jinak je to hlavne davacka nahoru,blee:)ale jsou i svetlejsi mista(svatojanske proudy,vsenorska sjezdovka po svetlech,kazinska skalka):-)jinak velky dik za vycisteni useku na zlute,pekne.shrnu­to malina

    • R-A-D-I-U-S  

     … o hodinu jsme se minuli na Třešťáku, bacil mi víc nedovolil ;-) a holky držely tak akorát tempo..

    • teepeex  

     bylo to hodne pekny a tezky

     jo a priste to dame cely:)

Nová reakce na zakládající

Pro napsání příspěvku se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.