• alteregoolkyc

  CO JE ETIKA ETIKA je kodex chování, který slaďuje práva a svobody každého člověka a snaží se o minimalizaci a eliminaci třecích ploch. Jsou to pravidla, která dávají určitou dimenzi lidskému jednání, patřičnou úroveň, která vypovídá o intelektu a uvědomění každého člověka, o jeho akceptaci jiných lidí, tedy o toleranci.
  Základy etiky začínají slušným vychováním v rodině. Pokud toto slušné vychování chybí, těžko po takovýchto lidech žádat dodržování etických kodexů. Není to o tom (jak se mylně domnívají zejména mladí lidé), že člověk musí zapadnout, chovat se jako ostatní. Každý člověk je individualita a určitými věcmi se liší, tudíž jsou i extrémy, které se liší více .. a přesto nemusí porušovat etický kodex.
  Není to o tom, že člověk musí zapadnout do kolektivu. Ono totiž může dojít (a někdy dochází) k tomu, že skupina lidí se chová neeticky (někdy i porušuje zákony) (KKK, rowdies, parta neuvědomělých mladých na nějakém fóru, ..) a člověk, který je z této skupiny vyčleněn, působí, jako vyvrhel, jako někdo, kdo je špatný.
  Ovšem, kde zjistit, kdo se chová eticky a kdo ne? Toť problém. Ani ne tak neřešitelný, jako spíš opomíjený. Koho vážně zajímá etika, čili slušné chování, tomu není zatěžko se zeptat někoho (aspoň o generaci) staršího (starší lidé vědí víc, to je obecný a logický fakt), nejlépe rodičů, kde odpadají zábrany z oslovení cizí osoby. A pokud se někdo nechce ptát, stačí si položit otázku: neomezil jsem svým jednáním někoho? Neohrozil jsem něčí soukromí? Toto jsou jedny ze základních pravidel etiky! Tolerance.
  Ale co je tolerance? TOLERANCE JE VŮLE, PROSTOR, VE KTERÉM SE STÝKAJÍ ZÁJMY RŮZNÝCH LIDÍ, ANIŽ BY DOŠLO K JEJICH (JAK TĚCH ZÁJMŮ, TAK I LIDÍ SAMOTNÝCH) KOLIZI A OHROŽENÍ, NARUŠENÍ ZÁJMŮ TĚCHTO LIDÍ. Čili jejich akceptace. Pokud se lidé budou držet těchto definic, nebude docházet ke sporům, anebo tyto budou řešeny polemikou, nikoli invektivami, někdy až agresí. A o to vlastně jde. Dodržování etických kodexů je důležité! Na světě je stále více lidí a proto zákonitě, přímou úměrou, dochází k více sporným situacím, konfliktům. Tyto konflikty řeší právě dodržování etických kodexů, čili pravidel chování. Pokud SI toto uvědomíte, přispějete obrovsky ke klidnému prostředí, ve kterém se soustředíte na danou odbornou problematiku a vaše pozornost nebude odváděna na žabomyší války, nevedoucí k ničemu, jen ke zhoršení mezilidských vztahů. A věřte, že jakékoli vaše zasahování do soukromí jiných se vám vrátí i vy budete v situaci, kdy se bude hovořit o vás a vašem jednání za situací, kdy vám to nebude vhod. A s věkem bude takovýchto situací přibývat, to je jasné. Shrnuto a stručně řečeno .. ETIKA = TOLERANCE

  Že tato tolerance chybí i administrátorovi tohoto portálu svědčí to, že umožňuje skupince křiklounů napadat člověka, který neporušil žádná pravidla, na rozdíl od této skupiny, používající výhrůžky, vulgární invektivy, narušování soukromí jiných, zveřejňování lží .. OLKYC

  • Splinter  

   běž se léčit…

  • prodi  

   je mi tě líto…

  • roud  

   Admine děkujeme

  • Sinty  

   Že by si pan Olkyc našel právníka? Napsané je to pěkne, pravda.

  • kudlanka32  

   etika je nezavisla na spolecnosti, ze ktery vysla? (to je dotaz, aby nevznikla bitka:)

   • alteregoolkyc  

    Ano. Tolerance je nezávislá na společnosti. J.

    • Blabas  

     No myslím, že co je etické pro Muslima, já bych asi nezkousl a co je etické a připustitelné u nás, pro to by mě asi tentýž picnul na potkání. Nemyslím, že lze v praxi míchat etiku s tolerancí. Mohu být tolerantní k zcela neetickému chování ( české zdravotnictví ). A někdy si nemůžu luxus tolerovat některé rádoby etické věci dovolit. A tolerance je vztahová vlastnost a tedy existuje i tolerance společnosti. Nezávislá na ní rozhodně není. Leda tolerance jedince, tedy tvá, může být nezávislá na společnosti, ale jak to vypadá to už víš.

     p.s.: nic proti muslimům, to byl jen příklad. Mám mezi nimi spoustu přátel.

     • alteregoolkyc  

      Budeš – li tolerovat Muslima a on Tebe, bude to etické ..
      Ad zdravotnictví .. bavím se o etice a toleranci mezi lidmi, ne mezi člověkem a institucí .. Etika se aplikuje tam, kde nelze použít zákon a zdravotnictví je uzákoněné, tudíž neargumentuj tímto ..
      Které etické (ne rádoby etické) věci nemůžeš tolerovat?
      Tolerance je zajisté vztahová vlastnost, stejně jako etika! Ale nelze obecně říci, že existuje tolerance společnosti, to bys musel konkrétně specifikovat. A pokud myslíš toleranci společnosti několika vyhraněných lidí, tak o tom jsem ve svém pojednání psal a měl přesně na mysli. Já nejsem netolerantní, ale nemohu akceptovat invektivy mým směrem. Právě tyto invektivy jsou výrazem netolerance ..Takže jakákoli reakce na tuto netoleranci není napadnutelná .. kdo seje vítr ..
      Neuhýbej demagogicky od tématu, bav se o etice, jako takové! Já přirovnal etiku k toleranci a obecně to platí, ale budeš – li chtít, najdeš rozdíly mezí etikou a tolerancí .. (Např. tolerance sedlovky nemá s etikou co dělat ..:-)) Rovněž demagogicky navozuješ téma o vztahu jedince (Tebe) ke společnosti, jako zákonnému subjektu a to je nesmysl, zejména v mé diskusi je toto irelevantní, bav se, prosím, k věci, nebazíruj na nepodstatných detailech, ale vyjadřuj se k danému problému ..
      Akceptuj téma, jak je myšleno ..

     • alteregoolkyc  

      a, Blabasi, hovořím zejména o tom, že je neetické, když se někdo hrabe v soukromí jiných, když zveřejňuje jakoukoli identitu za účelem znevážení osobnosti a osoby, čili nebavím se o tom, proč, ale ŽE to někdo udělal .. Bylo by na místě, kdybys toto jednání rozebral a vyjádřil se v souvislosti s etikou, místo nějakých muslimů .. J.

  • jecnak  

   To bylo 1. varovani.

   www.bike-forum.cz/…pravidla.htm

  • sYs  

   Tobě nestačí jeden nick? Dej si na pár dní pauzu, uvidíš, že všechno pak půjde líp.

   • alteregoolkyc  

    opět mimo realitu, naprosto nechápeš .. :-) J.

    • sYs  

     Vidím, že tvé ego dostoupilo olbřímích rozměrů, nemáš pro mě nic, čím bys mě mohl obohatit. Jsi pro mě jen pouhopohým žvanilem, který nestydatě uráží všechny kolem sebe a není s to pochopit, že i ostatní mohou mít pravdu. BOJKOT!

     • olkycalterego  

      tebe nemůže obohatit nikdo a nic .. do prázdného hrnce se nic nevejde, pokud je zakryt poklicí .. :-) (autor: já ..) J.

    • Lišák  

     opět mimo realitu, naprosto nechápeš .. :-) L.

  • Twiggy Ramirez  

   Etika není kodex. Je to souhrn kodexů, které se liší. Liší se podle sociálních skupin, profesního zaměření, podle vyznání, zeměpisné polohy atd. Je to filozofická disciplína, která popisuje a nebo vytváří nové normy. Normy přicházejí s vývojem. To znamená, že etika je proměnlivá v závislosti na čase. A ne jen na čase. Etika se mění i podle názorů toho či onoho filozofa. Etika vlastně jen teoreticky zkoumá hodnoty a principy, které usměrňují lidské chování v situacích, kdy existuje více alternativ, v situacích, kde je možnost volby prostřednictvím svobodné vůle člověka. Etika není morálka. Etrika jen hledá základy morálky. Etický kodex je např. desatero tady na BF. A jediný, kdo ho tady porušuje, jsi právě Ty.

  • Blade  

   To je Olkyc, kaviarový tousty.. to je Olkyc…

  • alteregoolkyc  

   Etika a morálka často souvisí .. co je nemorální, je i neetické .. J.

  • die.catana  

   OLKYC ty jseš fakt nehoráznej MAGOR. Nevidíš, že tě všichni poznají podle toho jak se blbě vyjadřuješ? Ty si prostě MAGOOOOOR.

  • alteregoolkyc  

   V etice lze použít:

   CO NECHCEŠ, ABY TI DRUZÍ ČINILI, NEČIŇ TY JIM!

  • alteregoolkyc  

   Pokud chceme slyšet názor skupiny, která se řídí pravidly demokracie, pak je v ní považováno za normální to, na čem se shodne většina. Je však pravda, že to co je normální podle většiny je vždy správné? Není! A bohužel se s tím setkáváme čím dál častěji. Př.: Pokud budeme mít třídu o 20 žácích, z nichž 15 (tedy většina) zastává názor, že opisovat, krást, kouřit a rouhat se je normální, tedy že jim to vyhovuje a zdá se jim to dobré a 5 (tedy menšina) bude tvrdit, že to nejde, protože si to odporuje s jejich morálními zásadami a oni to nepovažují za normální, pak je ta většina odsoudí, odsune na okraj třídy a řekne, že jsou nenormální, divní a podobně. Následkem toho jsou neustálé názorové pře, vyskytující se sice v každé společnosti, ale v tomto případě nemá většina pravdu a hádky a vzájemné odsuzování můžou tedy vyústit až v šikanu a teror. Z uvedeného výše tedy vidíme: „Když je něco normální, neznamená to, že to je správné!“ Pokud bude většina krást, podporovat války, násilí, smilstvo, špatné filmy (kterých dnes není na zbyt a které ke všemu zlu jen více ponoukají a poskytují dokonalý návod, jak ho páchat), bude to normální. -Ale je to správné? Jsou to správné názory? Vyslovila je většina, takže jsou vlastně normální; ale jsou správné??? Podle mě ne! Ale pokud to řeknu ve společnosti, kde mají opačný názor, než já, řeknou, že jsem divný… -a dostáváme se k vysvětlení dalšího pojmu: synonymum slova divný je: zvláštní, jiný, … i nenormální.

  • alteregoolkyc  

   E t i k a -společenskovědní obor, který se zabývá principy a pravidly chování a tyto principy vyvozuje a zdůvodňuje

   • etická pravidla mají platnost ve všech kulturách a jsou formulovány obecně

    Toto jsem zkopíroval z jedněch www .. takže, Blabasi a Twiggy .. J.

   • die.catana  

    Já etiketu znám, dělal jsem zní zkoušky. Ale ty si nezasloužíš, aby se k tobě někdo choval slušně. Protože si doposud nepochopil, co to etiketa je. Protože kdybys to věděl, tak by se ti nestalo, že byses s někym musel o něčem dohadovat a nikdo by ti nepsal, že jsi MAGOR. K čemu ti je, že znáš pravidla etikety, když se chováš jako MAGOR????

    • alteregoolkyc  

     Pleteš so dojmy s pojmy .. nehovořím o ETIKETĚ, ale ETICE .. a to jsou sakra rozdílné věci .. :-) J.

     • die.catana  

      To máš sice pravdu. Je fajn, že jsi zjistil co je to etika. Teď by bylo super, kdybys ju aplikoval. Ale buď si jistej tím, že když v totálním blábolu napíšeš velká písmena a na konec urážlivé sračky dáš zlechčující úsměv. Tak to nemá s Etickým ani Etnickým ani žádným jiným slušným chováním nic společného.

      • Rychlej turista  

       Určitě máš pravdu, že Etnické chování patří mezi ty slušné, když už jsi z etikety dělal zkoušky. Můžeš mi ale, mně neznalému, vysvětlit, jak se Etnické chování projevuje?

      • jizby  

       Co to máš pořád s těma velkejma písmenama? Zjevně Ti dělá potíže pochopit smysl psaného. Když to někdo dělá z ironie, tak to je ta ironie, co je neslušný a to ještě jen pokud je neoprávněná, a ne ty velký písmena. Pochop to konečně. Psaní slov velkými písmeny na netu se považuje za křik. Ovšem to je pouze forma akcentu. Sama o sobě to urážka není. Jestli je to slušný, či ne, záleží na obsahu a kontextu. To ale neplatí o prvních velkých písmenech v oslovovacích zájmenech. To je normální forma vážného oslovení. Je to v souladu s pravopisem i naším kulturním kontextem. Cítit se tímhle uražen může být jen nevzdělanec, který to neví.
       Já takhle píšu a nejsem sám. Možná je to trochu starosvětské a zde zbytečné, jsem si toho vědom, ale v žádným případě to není neslušné. Tvoje nesmyslné tvrzení uráží mě a všechny co tak píšou, aby bylo jasno.

       • olkycalterego  

        Jirko, vypadlo Ti „e“, v tomto místě: „.. forma vážného oslovení.“, mělo být „váženého“ .. ;o) J.

        • cekanka  

         kolikrat se ještě zaregistruješ ta SPAMovaci bote:-)P.

        • cekanka  

         Kolikrat se ještě zaregistruješ Ty SPAMovaci bote:-)P.

        • jizby  

         Oba významy jsou použitelné, takže aby se dalo říct, že mi to „e“ vypadlo, musel bych mít v úmyslu ho napsat. To mi nemůžeš dokázat. Myslím, že se drobně mýlíš, Olkyci.

         • olkycalterego  

          neříkám, že nejdou použít, ale řijde mi to vhodnější .. a žes to chtěl, či nechtěl napsat, je podružné .. ;o) J.

          • jizby  

           Mé chtění není v tomto podružné. Pakliže jsou oba výrazy použitelné, tak o faktu, zda mi to „e“ vypadlo, či ne, rozhoduje pouze to, zda jsem ho napsat chtěl, ale omylem nenapsal, nebo ho nenapsal schválně. Lehká logická hříčka.

           • olkycalterego  

            Tvé chtění je podružné, pokud je pravdou, že „e“ navíc je vhodnější (o čemž jsem přesvědčen). Pokud by s „e“ bylo slovo vhodnější, pak lze tvrdit, že pokud jsi ho napsat nechtěl, pak jen proto, že Tě to nenapadlo ..
            Ovšem kdo objektivně posoudí, zda „e“ je na místě..? :-) Pravděpodomně na to neexistuje žádné pravidlo a bude to jen věcí názoru .. :-) J.

           • olkyczase  

            Jak tak o tom přemýšlím, tak výraz „vážné“ (oslovení) není na místě .. Opakem je oslovení nevážné (ve smyslu legrační, humorné), což se nepoužívá, na rozdíl od neváženého oslovení. Čili pokud někdo napíše v oslovení malé písmeno, lze se domnívat, že si osloveného neváží, nikoli, že si z něj dělá legraci a to i v případě, že by si tu legraci fakt dělal. Tudíž z toho mi jednoznačně vyplývá, že jsi písmeno „e“ opomněl .. což není věc, zasluhující opovržení, anebo znamenající ostudu .. Proč nepřiznáš, Jirko, že Ti ujela ruka, anebo jsi jen obyčejně zapomněl, přehlédl? .. Errare humanum est.. ;o) J.

            • jizby  

             Třeba jsme oba z různých krajů, kde se jinak mluví. Zkus to řešit s nějakou češtinářkou. Mě tohle téma už nudí. Jestli si chceš povídat, dej nějaké lepší. A dnes tu stejně ponocovat nebudu.

             • olkyczase  

              skvělý nápad, Jirko .. znám jednu korektorku, zeptám se ji hned .. J.

             • olkyczase  

              Takže odpověď korektorky: „Jirko myslím že neexistuje ani vážné ani vážené oslovení. Pokud jde o oslovení … je to oslovení vážené osoby, si myslím já. Závěr – vhodnost slov není správná ani u jednoho. Je to srozumitelné? Lépe to neumím vyjádřit. B.“
              Mohli bychom polemizovat, zda jde o oslovení, či osobu, ale pro naši potřebu z toho vyniká, že slovo vážné není vhodné .. J.

              • Honza729  

               No, mezi radky te korektorky ctu, ze te ma taky za peknyho vola :-)))))

               • olkyczase  

                kovar (03.01.2008 13:28:19) blokace témat
                .. tu řádí podivín olkyc a jeho primitivní a vulgární oponenti

                Tolik kritika z vlastních řad .. Ovšem nerad bych se mistra Kováře dotkl .. nejspíš nepovažuje obrat „z vlastních řad“ za nejvhodnější .. Uznávám a beru zpět .. nemohu srovnávat 2 protichůdné intelekty .. to fakt nejde .. Spíš tedy by u něj pasovala charakteristika .. „objektivní pozorovatel BF ..“
                Jenom nechápu, proč jej nikdo nechcete brát vážně .. J.

                • wroum  

                 protoze jste si trochu podobny

                 • olkyczase  

                  Též se mi jeví, že naše genialita je na podobné úrovni .. akorát on o ní skromně mlčí .. :-) J.

        • jizby  

         Oba významy jsou použitelné, takže aby se dalo říct, že mi to „e“ vypadlo, musel bych mít v úmyslu ho napsat. To mi nemůžeš dokázat. Myslím, že se drobně mýlíš, Olkyci.

   • Twiggy Ramirez  

    To je ovšem, ale naprostá zhovadilost. Etika nemá stejná pravidla ve všech kulturách, protože jakožto filozofická disciplína neexistuje od počátku věků. Např. Imanuel Kant měl zcela jiný náhled na etiku než Nietzsche. Kant říkal, že člověk, ať už je jakýkoli, se nikdy nesmí stát prostředkem ke konání, má být vždy jen cílem. Naopak Nietzsche říkal, že člověk se musí zdokonalovat za každou cenu a že soucit je jen afekt slabochů. Člověk musí být tvrdý a nekompromisní aby se z něho stal nadčlověk. Oba tito pánové byli etičtí filozofové, ale jen jeden z těchto pohledů na etiku je správný. Ten druhý byl zneužit bandou sociopatů, kteří si mysleli, že můžou ovládat svět v první polovině 20.století. Ale i tihle sociopati se řídili etikou.

    JEDINÝ PLATNÝ ETICKÝ IMPERATIV JE: Konej dobro a vyhýbej se zlu!… Tento imperativ v sobě vůbec nezahrnuje relativitu zla a navíc říká, že se zlu máme jenom vyhýbat, tj. zanechává si zadní vrátka pro situace, kdy je zapotřebí tzv. nutné zlo…

    • alteregoolkyc  

     Tvrdit o fašistech, že se řídili etikou, je zavádějící .. Řídili se jí, jen pokud jim to vyhovovalo a nepřekáželo, příp. měli svá vlastní pravidla, která neměla s etikou co dělat .. pouštíš se na (pro Tebe) tenký led .. J.

     • Twiggy Ramirez  

      Ty zjevně ani nechápeš, co jsem napsal. Takže příště prosímtě vynech věty typu:„Pouštíš se na tenký led.“ Uznávám ale, že to slovo „řídili“ není ten správný výraz. To, že zneužili Nietzscheho etickou teorii je ale neodiskutovatelný fakt. On ale samotný tento Nietzscheho názor je dost zavádějící.

      • olkycpřece  

       Hele, Twiggy, fakt se pouštíš na tenký led .. :-) .. Tobě nestačilo, že Tě Kovář (a ne nějaký kováříček :-)) okřiknul, že lžeš? Vlastně by ses mi měl omluvit .. Ale to by na Tebe asi bylo moc .. že..? :-) .. Takže se raději zamýšlej nad tím, co píšeš a pořádně zvaž, než stiskneš Enter ..
       Ostatně Kovář má u mne respekt: moc toho nenamluví a když už, tak je to objektivní a má to váhu .. (ovšem mohl mi odpovědět SZ .. škoda ..:-( )
       Jako třeba tu: „kovar (03.01.2008 13:28:19) blokace témat:
       řádí podivín olkyc a jeho primitivní a vulgární oponenti“ ..
       I on došel ke stejnému závěru, jako já v úvodním postu, že jste primitivové, lháři, vulgárové ap. individua .. Ty Twiggy, Die.catana, Roud, sYs, ječňák, Lišák, cZiko, Petebike, Bajker16, Cekanka, Honza729 ad. .. :-) ..
       Rovněž Hribik1 se jeví moudrým býti, když říká v Blokaci témat, že kdybyste blbě nekecali, nemám na co odpovídat .. a to je ta největší pravda, páč já se jen bráním vašim invektivám, takže kdybyste nenapadali, já nic nenapsal .. Můj ůvodní post nebyl do diskuse, jen vyjádření stavu zde .. a konstatování absence etiky .. a když se mnou nesouhlasíte, měli jste si to nechat pro sebe,

       • Honza729  

        Zabiram si titul individum.

        Dik :-)

        • olkycpřece  

         No comment .. :-) Nazval bych Tě dle obr. .. :-).. (ale eskymo né .. :-)) J.

         • Honza729  

          Olkyci, ty jsi vulgarni…:-)) Jak se to slucuje s tvym pojetim etiky ? :-)))

          • olkycpřece  

           Jak vulgární?? Vulgární jsou Tvé myšlenky .. :-) J.

           • Honza729  

            Moje ? Co te tedy hnalo k napsani komentare k te fotce ??

            Clovece, nech se nekde vysetrit, ve vlastnim zajmu.....

            • olkycpřece  

             Hele, já nemám zapotřebí, jako Ty, chodit k doktorům ..
             no .. prostě .. Ty musíš též vylízat každý kout, kam já vlezu, úplně, jako Lišák .. proto mi přišlo podobenství s obrázkem .. jako že jsi vylízaný .. když za mnou běháš, jako ocásek .. :-) J.

          • olkycpřece  

           Posledně jsem Ti chytil táákovouhle rybu .. možná se v tom mackovi uvidíš ( jsi též velký ..).. :-) J.

       • dieegoo  

        Co se tady oháníš s omluvama? Sám si v sobě nenašel tolik hrdinstí, aby si se mi omluvil za nařknutí, že vše kopíruji. Jasně jsem ti dokázal, že jsem nikde nic takového netvrdil. Ale snažší to bylo zahrát do outu viď?

        Když nejsi schopen omluvit se sám, nechtěj to po ostatních ;)

        • olkyczase  

         Už jsem si začínal říkat, že začínáš mít rozum .. ale bohužel .. :-) .. Kopíruješ, kopíruješ .. jen si to neuvědomuješ .. :-) J.

         • dieegoo  

          Neblbni, jak bych mohl jako mladej studentík, za kterýho všechno žehlej rodiče mít rozum? To by sis protiřečil…

          Jasně že kopíruju, když to říkáš ty, tak to musí bejt pravda.

       • Biker jak Pes  

        To je snad poprvé, co se nemluví o mě … :DD

        • Blade  

         Nediv se… Admin ho porád blokuje a až mu dojdou možnosti, tak začne používat nick: Olkyc jak Pes :-D Tak si tě nechce znepřátelit :-D Sice tam ani ty, ani já nejsme, ale bojím se, že sme zahrnuti v tom "ad. .. " :-D

        • olkyczase  

         Mluvím jen o těch nenormálních .. :-) J.

  • alteregoolkyc  

   Morálka a etika se vzájemně ovlivňují a prolínají:

   • etická pravidla vychází z morálních pravidel, která studují a stanoví pravidlo závazné pro všechny lidi ..J.
   • alteregoolkyc  

    Chcete-li dosáhnout změny, začněte u sebe! J.

    • CZiko  

     Ty dycky kecáš spoustu rozumů, ale fakt se nezdá, že by jses jimi sám řídil:)

     • die.catana  

      Jo to je jeho problém, všechno ví všechno zná. Po všech chce, aby se kněmu chovali slušně a vážili se ho. Ale on sám se k nikomu slušně nechová, každýho něčím uráží a provokuje. Je to prostě MAGOR.

      • alteregoolkyc  

       Tvým absurdnostem se nelze než usmát .. Méně mluv, více mysli .. :-) J.

       • die.catana  

        Mě se tvé vystupování takhle jeví a myslím si, že tohle nebude jen můj osobní názor!!!

       • Lišák  

        Tvým absurdnostem se nelze než usmát .. Méně mluv, více mysli .. :-) L.

    • Lišák  

     Chcete-li dosáhnout změny, začněte u sebe! L.

   • Twiggy Ramirez  

    Že se prolínají a ovlivňují je pravda, ale jen částečná. Neexistuje žádné pravidlo, které je závazné pro všechny lidi. Protože etika není jednolitý celek. Nemluvě o tom, že jakákoliv pravidla, ať už vytvořená na základě etických zkoumání a nebo morálky vycházející z tradic nebo náboženství, nejsou závazná, ale jen deklarující. Člověk se může pro jejich dodržování či nedodržování svobodně rozhodnout.

    • alteregoolkyc  

     píšeš " Nemluvě o tom, že jakákoliv pravidla, ať už vytvořená na základě etických zkoumání a nebo morálky vycházející z tradic nebo náboženství, nejsou závazná, ale jen deklarující. Člověk se může pro jejich dodržování či nedodržování svobodně rozhodnout." .. Ale to neznamená, že rozhodnutí bude správné .. a o tom je tato má diskuse, o tom, co je správné .. Rozhodovat mezi zlem a dobrem se můžeš vždy, ale jen 1 rozhodnutí je správné, 2. nikoli .. J.

    • kudlanka32  

     neni o tom nejaka dobra knizka?…Etika a jine discipliny pro zacatecniky? :-) Quick intro…

  • alteregoolkyc  

   a toto je přesně o vás:

   PRAVDA PLODÍ NENÁVIST

   • die.catana  

    Tak to mě poser, ty si zatim neřekl žádnou pravdu, jen meleš nesmysli. My máme pravdu a proto se ty zžíráš a furt otravuješ :D:D:D Jsi MAGOR

    • alteregoolkyc  

     Věříte tomu, čemu chcete věřit, páč to je nejsnadnější .. těžší je najít pravdu, proto ji nehledáte .. (Autor: Já) J.

     • die.catana  

      Nejsi autorem ty, to je známej fakt. Pokud jsem nenašel pravdu a ta je mimochodem relativní. To se může stát, můžu žít v omilu. Ale z toho omilu se nedostanu dřív dokud nezjistím, jaká ta pravda je. Proč ty ses hned ze začátku nepostaral o to, aby ta pravá pravda vyšla najevo??? Třeba ses snažil prosadit svou pravdu, ale ta nebyla pravdou a proto se ti ju nepodařilo prosadit!!!!! Hmmmm Pane Chytrej????

     • Lišák  

      „Věřím tomu, čemu chci věřit, páč to je nejsnadnější .. těžší je najít pravdu, proto ji nehledám .. (Autor: Ty) J.“ L.

     • vrabcak  

      A proto sis utvořil svou vlastní pravdu a všichni kolem Tebe pravdu nemají? Koukni se na sebe, nejsi vševědoucí …jsi jenom člověk a člověk není bez chyby, tak se raději zamysli a začni hledat tu pravou pravdu..... jo a co se týče etiky, kdyby se každý choval jako Ty, tak jsou za chvilku blázni na svobodě a my v blázinci. H

      • sYs  

       Hezký :o)

      • Sinty  

       Svatá pravda, bohužel, člověk jako on, to nikdy nepochopí.

      • olkycalterego  

       Milá Hani, pravda se netvoří, ta je ..A všichni kolem mne ..? Né, všichni kolem mne mají stejný názor na vás, jako já, to jen vy tu na BF máte zcestné uvažování .. Jsi studentka ve 30i? .. Víš, děláš závěry na základě pár příspěvků, aniž bys věděla, vo co go .. ;o) J.

       • Lišák  

        „to jen vy tu na BF máte zcestné uvažování“ :-)))))))))))))­))))))))

       • vrabcak  

        Hele, já naproti od tebe mám vyplněný profil, takže se o mně něco dozvíš zato já o „Vás čtyřech“, nebo kolik se vás tu vyrojilo, vím kulový, ale jak jsi přišel na to, že jsem studentka, to teda nevím… Ano pravda ta je, ale kde? Ty jsi její stvořitel a máš na ni patent? Já teda ne a ty si akorát pořád stojíš za svým a ne a ne přiznat, že se taky můžeš mýlit. A ty neděláš zcestné závěry? Navážíš se tu do lidí, ale proč? Znáš je? Co Ty o nich vlastně víš? …„Víš, děláš závěry na základě pár příspěvků, aniž bys věděla, vo co go .“ A co bych teda měla vědět? H

        • olkyczase  

         Hele, já naproti od tebe nemám vyplněný profil, takže se o mně něco nic dozvíš zato já o Tobě něco z profilu vím, ale nezajímá mne to .. proč taky?? .. Ano pravda ta je, ale kde? Já nejsem její stvořitel a nemám na ni patent, ale to neznamená, že ji nevidím! Ty teda ne, to je fakt. A já si akorát pořád stojím za svým a ne a ne přiznat, že se taky mohu mýlit. Ovšem jestliže Ty neznáš pravdu, proč po mne chceš, abych přiznal, že se mýlím?? Nemáš podivnou logiku?? Já neděláš zcestné závěry! Navážíš se tu do mne, jako další lidi, ale proč? Znáš mne? Co Ty o mne vlastně víš? .. A co bys teda měla vědět? Stačí poctivě zalistovat do historie a tam, kde máš za to, že já se do někoho navážím, tak se podívej, co tomu předcházelo!! A pak jim řekni dtto, co mi teď! Jsem zvědav, jak jsi objektivní .. J.

        • olkyczase  

         A pokud jsi přesvědčena, že se mýlím, předlož důkazy!! Ovšem pak bych se já mohl ptát Tvým demagogickým (anebo krátkozrakým ..:-)) stylem, zda máš patent na pravdu .. jenže já před pravdou nezavírám oči a vidím ji, na rozdíl od tebe .. jak jsi sama přiznala .. Pak ovšem žiješ v neznalosti a pochybách, když nevidíš pravdu .. a to musí být strašné a zoufalé, nebýt si ničím jistá .. ostatně Tvůj projev tomu nasvědčuje, ne, že ne .. :-) J.

         • Honza729  

          Ty musis byt strasne osamelej a nestastnej clovek. Je mi te svym zpusobem lito.

          • olkyczase  

           Ať je to jakkoli, proč to tu píšeš?? Právě před chvíli tu psal Diego, že to je server o kolech .. Tobě to též napsal ..? Né..? Pak je ale divný .. nejspíš zaujatý .. Naváží se zjevně jen do mne .. Hmm .. A pak mi Vrabčice napíše, že já se navážím do vás .. Neuvěřitelné .. a úchylné .. :-) J.

           • dieegoo  

            Prosim? Zas mi vkládáš do pusy něco, co jsem neřekl?

            • olkyczase  

             Tak sry, byl to někdo jiný z vašeho tábora .. ale vy si to už mezi sebou předáte .. že..? Našel jsem, že to byl Lucke .. ale neurazil jsem Tě, že ne ..? :-) (Není nad to se ozvat .. :-) ) J.

           • dieegoo  

            Ale jinak máš pravdu, je úchylné stále někoho osočovat z něčeho, co neudělal. Musí ti to dělat dobře, jinak si neumim vysvětlit, proč to děláš opakovaně.

            Jinak… jak píšeš dole to svý moudro. Možná, že by ti vysoká škola bodla. Naučil by ses, jak se chovat mezi lidma, v kolektivu. Možná, že by tě dokonce i odnaučili tomu chování, co zkoušíš tady.

            • olkyczase  

             Hele, brouku, Ty považuješ to, že jsem Tě označil za autora bezvýznamných slov, za osočování ..? Nebuď citlivka .. :-) Jinak proč jsi použil slovo stále ..? Ano, pokud máš na mysli vás, co mne napadáte, tam to platí 100%ně .. :-)
             Víš, já si mohu udělat VŠ kdykoli, ale Ty nemůžeš získat životní moudro .. :-) nemluvě o tom, že i k tomu potřebuješ určité dispozice .. páč primitiv a omezenec může žít jakkoli dlouho a bude furt stejně dutý .. :-) J.

             • dieegoo  

              Stále jsem použil proto, že se tomu děje opakovaně. To jistě chápeš.

              Pokud je životním moudrem to, co tady předvádíš, pak si ho rád nechám ujít, to mi věř.

              • olkyczase  

               To, co tu předvádím, je výsledkem vašich invektiv a nepochopení spousty věcí a pravd, absence tolerance a reálný pohled na věci, život a svět vůbec .. v mnohých vašich případech ruku v ruce s primitivností a omezeností .. Kdybys i Ty nebyl omezen, viděl bys to .. Otevř oči, Ty máš (snad) ještě šanci .. i když .. už asi né .. :-/ J.

          • olkyczase  

           Proč bych měl být nešťastný?? Mi stačí, když mi napíšeš a jsem blahem bez sebe .. nějaký šmírák tu dokonce psal, že se při tom udělám .. LOL ..Takže z toho by se dalo usoudit, že Tvá odpověď je lepší, než sex .. LOL .. Alespoň vidíte, kam vede vaše logika .. :-) J.

          • olkyczase  

           Hele, Honzíku, jak se mi ten Tvůj post stále tlačí na oči, napadlo mne: Nechceš Ty mne obšťastnit svou společností?? :o/ .. jen to proboha ne .. Kolik chceš odstupného ..? :-) J.

        • olkyczase  

         Abys byla objektivní, musela bys přečíst vše, co tu je .. a pokuds to neudělala, nemáš nejmenší právu na kritiku .. jinak jde o tzv. navážení, jak sama nAZÝVÁŠ VÝPADY VŮČI MNE .. A kdybys to fakt četla alespoň trochu zevrubně, pak by jsi nekladla pitomé (jinak to nelze nazvat ..!) otázky, zda mám patent na rozum .. Jen o pár postů níže jsem dal Senecův citát (a pro takové, jako Ty, v ČJ..:-)): Pravda je přístupná všem.
         A Seneca, to není nějaký cyklista, či taxíkář z vaší ulice, ale antický filisof .. !! :-)
         Nedávno tu nějaká holka psala, že dnešní mládež je díky netu velice chytrá už v 15i letech .. tak Hani, Ty máš 30, tak by ses mohla na ten net občas mrknout, ať neděláš těm 15letým ostudu .. co říkáš? Hmm.. ? :-) J.

         • vrabcak  

          Jsi magor, nic jsi nepochopil, končím, nemá smysl na tebe reagovat a ani se nijak obhajovat, nestojí mně to zato.

          • olkyczase  

           Co Ti nestojí .. ? :-) J.

           • Tomahomo  

            Nezdá se ti tenhle příspěvěk, při tvé inteligenci a etickém chování, býti poněkud ubohým? ;o)

            • olkyczase  

             Ano, můj příspěvek nnení namístě .. ale to jsem zjistil až teď .. když jsem to psal, tak v postu, na který jsem reagoval, nebyla slova „za to“ – páč byla zp pravým okrajem LCD, čehož jsem si nevšiml .. Ovšem vzhledem k slabým obsahům postů onoho autora a naprosto neškodný pokus o vtípek necítím potřebu omluvy .. i když při větší vážnosti by byla omluva možná a nejspíš i vhodná .. ale já si od vás vyslechl mnohem horší věci, takže nic .. :-) J.

          • olkyczase  

           Jak typické .. :-) .. moře silných a krátkozrakých slov, ale když má přijít na dokazování, tak ji nestijí .. :-D .. nemá ani dost odvahy přiznat, že je mimo .. prostě ženská a nejspíš bloncka .. Ovšem zdejší klučinové ji zdárně sekundují, to je fakt .. Plnou pusu mravokárných slov a nakonec ji nestojí, páč došlo střelivo .. bezzubé výkřiky a žvanění .. Kolik že máš ..?? 30?? Neuvěřitelné .. ale mozek nikde .. urážka? Ale kdež, jen konstatování faktu o prázdných slovech .. prostě vrabec .. dokonce ještě méně .. jen malý vrabec .. popelavý .. :-) Příště přemýšlej, než něco řekneš ..
           teď zas já .. Psychologický rozbor vrabčáka, bloncky .. Pokud nejsi studentka (což jsi nepopřela .. :-)), pak je jediná možnost, že jsi nedostudovaná VŠkolačka, nyní zaměstnaná na státním úřadě, n. policii (což je dtto ..), kda vypisuje lejstra a je stráášně důležitá .. a hlavně nemůže nic zkazit .. Doma bydlí s rodiči, kde nesmí ani pípnout a proto si mindrák léčí pokřikem tu .. Svobodná, bezdětná .. (jako většina křiklounů tu ..:-)) .. A teď se vybarvi, jak jsem se trefil .. :-D .. J.

          • olkyczase  

           Nestojí Ti to za to?? Za co? Obhájit svá slova? A čelit mému obvinění, že jsi krátkozraká demagožka? Aha .. pak tedy kapitulace, přiznání .. OK, skrečování beru jako přiznání a uznání mé objektivní pravdy ..
           na druhou stranu, kam bychom došli, kdybychom jeden druhého napadali (nejen vy mne, jak se teď děje ..) výkřiky .. Ty jsi zloděj a na výzvu, ať to je dokázáno ba autor těchto slov řekl: „Jsi magor, nic jsi nepochopil, končím, nemá smysl na tebe reagovat a ani se nijak obhajovat, nestojí mně to zato.“!! Takto se chovají děti .. Ovšem potvrzuje to mou tezi, že vy děti jste .. bez ohledu na biologický věk .. Jste děti myšlením, nevyzrálým myšlením a projevem .. A teď se 1 z vás ukázala, jako vzorový model .. bravo .. tleskám si .. :-) J.

        • olkyczase  

         mluv, mluv, zajímáš mne .. .-) .. Zajímá mne Tvá barva vlasů .. :-) a hlavně neříkej, že to máš v profilu .. :-D J.

       • fíha  

        " pravda se netvoří, ta je .." ???? Vazne? A neni dokonca len jedna? To ma zaujima…

    • alteregoolkyc  

     Pravda je přístupná všem. PATET OMNIBUS VERITAS. (SENECA)

     Čas zjevuje pravdu. VERITATEM DIES APERIT. (SENECA)

     • die.catana  

      Čas zjevuje pravdu.

      To jest pravda.

      Ale u tebe to zřejmě bude trvat hodně dlouho. :-)

      • alteregoolkyc  

       Bohužel Ty jsi výjimka, potvrzující pravidlo .. Ale za to Seneca nemůže ..:-) J.

       • die.catana  

        Co já mám společného stím, než ty procitneš? Já ti jen říkám, že jsi MAGOR!!!!

        Říc někomu, že je magor se dá několika způsoby.

        Dá se to napsat pěkně a slušně, ale ty bys tomu neporozuměl. Tak ti to musím napsat jednoduše a jasně, abys to pochopil.

        Jsi naprostej MAGOR!!!!!!!

        • olkyczase  

         A to je mezi námi rozdíl .. Ty dokážeš říct několika způsoby, že jsem magor .. já o Tobě nikoli .. nemám tu potřebu nikoho napadat a osočovat, jako Ty a vy .. ostatně, Ty to o sobě říkáš sám .. :-) J.

        • olkyczase  

         jaký důvod má Tvé odřádkování..?? Aby víc vynikly Tvé primitivismy?? Tak to pak jo .. :-) J.

      • olkyczase  

       Čas zjevuje pravdu. Ale jen vyvoleným. A Ty to nejsi .. :-) J.

     • Lišák  

      "Pravda je přístupná všem. PATET OMNIBUS VERITAS. (SENECA)

      Čas zjevuje pravdu. VERITATEM DIES APERIT. (SENECA)"

      Tak proč proti tomu bojuješ?

    • olkycalterego  

     Milý Catano, to ne já .. já jen citoval steré filosofy .. :-) které všichni , mimo Tebe, uznávají .. :-) J.J.

   • Lišák  

    a toto je přesně o tebe:

    PRAVDA PLODÍ NENÁVIST

    • alteregoolkyc  

     Mýlíš se, jste mi lhostejní, jen obhajuji svou pravdu a názor .. Zatímco vy vzteky prskáte .. a to je zjevné z vašich vzteklých postů, já jen vkládám odpovědi, aby pokryly některé otázky, ale vy vkládáte stále nové invektivy, urážky a vulgarismy .. Domníváš se, že vložení latinského citátu je výrazem vzteku?? Fakt? :-) J.

     • Lišák  

      Mýlíš se, jsi mi lhostejný, jen obhajuji svou pravdu a názor .. Zatímco ty vzteky prskáš .. a to je zjevné z tvých vzteklých postů, já jen vkládám odpovědi, aby pokryly některé otázky, ale ty vkládáš stále nové invektivy, urážky a vulgarismy .. Domníváš se, že vložení latinského citátu je výrazem vzteku?? Fakt? :-) L.

    • olkyczase  

     Ano, má pravda budí ve vás nenávist .. toť zřejmé .. :-) J.

  • sis  

   Káže vodu, pije víno. Tady je něco málo o té toleranci www.bike-forum.cz/…ostatni.html?…

   • alteregoolkyc  

    Je absurdní argumentovat lží z bulváru .. .-) J.

    • sis  

     o tom jestli to je nebo není bulvár se můžem hádat. ale celé to nejspíš smyšlené nebude

     • alteregoolkyc  

      Otázka je, zda je to vůbec o mne .. :-) J.

      • sis  

       kdyby nebylo, tak myslím, že bys to řekl na rovinu a bránil by ses ne?

       • alteregoolkyc  

        Já bych SE bránil, kdyby to nebylo o mne ..?? trochu divná logika .. A že je to lež, že já bych něco takového dělal, to jsem tu už napsal mockrát .. A je absurdní a směšné, abych to psal pokaždé, když se tu ten článek objeví .. Buď soudný .. J.

        • sis  

         logiku to má, jestli ji nevidíš tak problém není u mě. řekl bych, že tím co jsi teď napsal jsi tak trochu přiznal, že je ten článek o tobě. jestli je to blábol nebo ne já soudit nebudu.

         • alteregoolkyc  

          Zjevně nevíš, co říkáš, když tvrdíš, že " ..jestli je to blábol nebo ne já soudit nebudu." a o pár postů výše jsi napsal " ..Káže vodu, pije víno. Tady je něco málo o té toleranci www.bike-forum.cz/….detail=9372" .. To si odporuje, když jsi tím vlastně řekl, že jsem lhář a že to, co v tom článku je, jsem udělal ..

          A pokud jsi teď řekl „logiku to má, jestli ji nevidíš tak problém není u mě.“, tak by bylo na místě, abys mi, troubovi, tu logiku osvětlil .. Jinak bych si musel myslet, že je to jen zastírací manévr, abys nemusel přiznat, že je to nelogické, čili bez souvislosti .. :-)J.

          • sis  

           v tom co jsem napsal jsem vycházel z toho, že to je o tobě (čemuž se nebráníš). druhá věc je do jaké míry je to blábol, to je to co nechci soudit. ale jak říkám, něco na tom asi bude. k tomu „zastíracímu“ manévru. kdyby ten článek nebyl o tobě a někdo tě tím nařknul, tak bych předpokládal, že jasně někde řekneš, že to o tobě není. ne jenom nějaké neurčité „kde bere tu jistotu..“ atp. a to jsem nikde nenašl. ale jestli jsem se přehlídl tak sorry

           • alteregoolkyc  

            Se mýlíš. Záměrně neříkám, že to není o mne, nechávám vás v nejistotě .. Už tu bylo spousta jiných věcí, článků, nařčení, výmyslů a fotek, které nabyly o mne .. tak já vás v tom nechám .. a pak, vůbec mi nejde o to, o kom to je, ale o podstatu věci, že někdo může výtáhnout něco pochybného a obvinit kohokoli z čehokoliv .. O konkrétní osoby jde až sekundárně .. to mnozí z vás nechápou a jen melete o tom, že Ty, Ty to jsi .. To je irelevantní a mi je to fuk, ale princip věci je jinde .. Tím spíš, že znám celé pozadí důcěrně, znám detaily .. proto je mi k smíchu, jak vy vše víte vše naprosto s neochvějnou jistotou na základě jednoho bulvárního výstřižku .. A zároveň je k pláči potlačení vašich morálních hodnot, lidského cítění .. ve výsledku jste ubozí ..J.

           • olkyczase  

            Ano, přehlédl jsi se .. :-) J.

         • Rychlej turista  

          Ano , není důležíté, jestli je ten článek blábol, důležíté pouze je, že ten článek existuje.

      • Vilém  

       To je jiste otazkou. Zajimave vsak je, jak si tu pred casem utrousil, ze ta zenska byla stejne vypita fetacka atd. Takovou znalost podrobnosti jsi z toho „bulvarniho“ clanku jiste neziskal.

       • Lišák  

        To asi ne, ale v článku to musel být někdo jiný. Pravdomluvný, mladostarý, včemkolivnejlepší a zásady etiky se vždy řídící olkyc z B-F to prostě být nemohl!

        Pokud to půjde, budu se snažit už na nick olkyc nereagovat.

       • alteregoolkyc  

        Můžeš citovat? Sotva! Pokud jsem to řekl, paks to vyňal z kontextu, o čemž jsem si jist! Netvrď věci bez důkazů! bez důkazů obviňují zbabělci .. J.

        • Vilém  

         Nezlob se, ale tom mnozstvi tebou vyplozenych prispevku, se mi to hledat nechce. Mozna Ti to jen nevedomky ujelo, aniz by sis to uvedomoval, ale jsem si jisty tim, ze to padlo z tvych ust.

         • alteregoolkyc  

          neřekl jsem to ..! J.

          • Vilém  

           ne? slovo vypita jsem si tedy pridal.
           olkyc (18.12.2007 11:10:16) 89.24.120.xxx 4×> Mezera mezi převodníky. (^ odpověď na 3× ^) Milý Bladečku, velmi, velmi chabý pokus argumentovat tím, co někdo o někom řekl .. jednak článek je o někom jiném, jednak já, ani dotyčný nemluvíme vulgárně, ani ve vypjatých situacích .. a jednak argumentace bulvárem, to je čiré zoufalství .. a za další, ta ženská je feťačka, takže si s ní podej ruce .. a za další, článek je tendenční a lživý, páč já znám toho redaktora osobně .. Já např. slyšel o Tobě říkat, že počuráváš malé holky .. .-) J. [Odpovědět] [Odpovědět na zakládající příspěvek] [Zpět na obsah]

     • olkyczase  

      celé to smyšlené není, on skutečně někdo někde jel na kole .. a zřejmě jsi to byl Ty .. to jistě nepopřeš .. :-) J.

     • olkyczase  

      o tom jestli to je nebo není bulvár se nemůžem hádat. Stačí srovnat s Bleske, Ano a p. bulváry u uvidíš rozdíl. 0!! Dokonce mnou jmenované noviny mají serióznější články, než ten, kde vyšel ten populární drb .. :-) J.

  • pegas  

   Na Olkyce se uz vsichni vysrali v ostatnich vlaknech tak si zalozil novej..hazim do blokovanejch,on mrzacek zas vysumi:-D

   • alteregoolkyc  

    Kroť svoji mysl! COMPESCE MENTEM! (HORATIUS)

    • CZiko  

     běž už vážně pryč, nemáme tě rádi (uživatelé BF) :-)D.

   • die.catana  

    U lidí je jedinej problém, drží v sobě nenávist a pak když se něco stane tak zareagují nepřiměřeně a dotyčné osobě pak ublíží. Není nad to si svůj vztek a nenávist vyventilovat někde jinde, třeba na OLKYCOVI. Krásně mě to uvolní a jsem pak celej den v klidu a na všechny lidi pak můžu být tolerantní a milej.

    OLKYC je táááákovej mááááágooooor. :D:D:D

  • Sinty  

   Pane Olkyc, když o sebě prohlašujete, že víte vše, tak mi jistě pomůžete s menším problémem. V KC počítáme ozubený řemen a podle zadání, musíme spočítat také životnost řemenu ( závisí na provozních podmínkách ) a to je právě ten problém, nemůžu nikde najít vzorec, ani spolužáci ho nemají:-( Vy, mi jistě poradíte:-)

  • Opice  

   Začínám Ti fandit a nechtěj po mně abych Tě začla mít taky ráda. OLKYC na hrádek.., kde voní a šumí les, kde opice nacvičují svůj skřek vyjadřující pocity lásky a blaženosti. HHHh, cyklisté bděte !

   • alteregoolkyc  

    Díky .. :o*.. (a ještě se k tobě vrátím, až odbudu tady ty ..:-))..a něco ti pošlu, bude se Ti to líbit ..;o) J.

   • alteregoolkyc  

    .. a co bych pro to musel udělat ..? ;o) J.

    • Opice  

     Zkus hádat.. :-) Ty na něco určitě přijdeš. A pokud ne, tak pak pomůže jedině BŮH. :-) Jo a že pozdravuju…

     • alteregoolkyc  

      mám to, zlatko .. ;o) J.

      • Opice  

       Jé teď jsem si teprv všimla Tvé odpovědi. No Zlatka sem už nechodí, nějaká dívenka jí urazila a pak pár dalších tomu dali korunu. Nějak prý zapoměla heslo. Teď jí zastupuji já, jsem její věrná kamarádka neboť mne dobře krmí těmi svými pokrmy rýže na tisíc způsobů. Jo a nesmím sem ani psát :-( Nic mi pls neposílej, vše pánbůh vidí a stornuje anebo vrátí majiteli. Tak bikuzdarnazdar Vaše věrná čtenářka lidoop.

       • olkyczase  

        to je pak těžké .. s tebou .. já se tak snažil a nic ,, :-( .. mám totiž Tebe na videu .. :-P .. ani o tom nevíš .. A zrovna psali o tom, že šimpanzi jsou chytřejší, než lidé .. a Ty ani seriózní mail nemáš .. co jsi to za opici ..? web.volny.cz/ma­gazin/styl/cla­nek/

     • olkycalterego  

      adresa Tvého účtu neexistuje .. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached be­low.

      For further assistance, please send mail to <postmaster>

      If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.

      The mail system

      <big_monkey@yahoo.com>: host g.mx.mail.yaho­o.com[206.190­.53.191] said: 554
      delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account
      (big_monkey@yahoo.com) [-5] – mta237.mail.re2­.yahoo.com (in reply to end of
      DATA command)

   • Peslezedirou  

    Si to ty Zlatko? :o)

  • orca  

   Jako prase zůstane prasetem tak i hňup zůstane hňupem.......

  • OCG  

   člověče, alteregoolkyci, olkyci nebo Jirko, prosím tě, řekni mi, o co ti jde? Vůbec to nechápu, proč se takhle chováš – hážeš perly sviním a pořád vzdycháš, že to nemá smysl.

   No aby mělo, když shlížíš na všechny z výšin své všeznalosti, dokonalosti a eticko-filozofické erudice, kterou evidentně nikdo nemůže pochopit! Podívej, mysli si třeba, že jsme tady rozumově omezená polozvířata, která spoustu věcí nepochopí, ale už nás těmi perlami neobtěžuj. Nemáme na to kapacitu, je to marný. Já už jsem tady z toho výkladu unavenej; vypadá to sice učeně, ale nedává mi to ani hlavu ani patu a navíc mě to sakra nebaví…

   Člověče, a nezapomeň hlavně, že tohle je fórum o kolech, tretrách, vidlicích, zvonku a přehazovačce, a že pseudoučené samozvaně moudré traktáty o etice, směřování lidstva a jiných otázkách, které tě nejspíš trápí (nebo kterými záměrně provokuješ) tu v této míře nemají co dělat.

   Haj hou!

   • alteregoolkyc  

    Pokud píšeš " .. nedává mi to ani hlavu ani patu a navíc mě to sakra nebaví..„, pak se ptám, proč jsi tu ..??
    Pokud píšeš " .. Člověče, a nezapomeň hlavně, že tohle je fórum o kolech, tretrách, vidlicích, zvonku a přehazovačce, a že pseudoučené samozvaně moudré traktáty o etice, směřování lidstva a jiných otázkách, které tě nejspíš trápí (nebo kterými záměrně provokuješ) tu v této míře nemají co dělat.“, pak se laskavě obrať na ty, co tohle vyvolali. Já jen reaguji na vaše invektivy a jednání, odporující (přinejmenším) etice a zákonům a netolerující mé názory, zejména odborné .. J.

    • OCG  

     Olkyci, nebudu se s tebou vrhat do nesmyslných nekonečných slovních půtek, jen bych ti rád řekl, že tu opravdu nejsem od toho (a ani ostatní), abych se musel probírat horama řádků, které jsi tu napsal a které sem podle mě vůbec nepatří.

     Pokud jsi tak intelektuálně na výši, jak se prezentuješ, naprosto nechápu, že tě něco popouzí v tom, abys donekonečna pokračoval v „zasírání“ tohoto fóra nesmyslnými reakcemi na lidi, kterým se nelíbí to, jakým způsobem a hlavně CO tu píšeš.

     A když tak rád taháš citáty klasiků, kterých jsou plné brožurky, kalendáře a diáře, tak bych ti rád připomněl dvě věci:

     Moudřejší ustoupí

     THIS IS MY TRUTH, TELL ME YOURS!

     • OCG  

      a ještě jednu věc, která se týká jak ty píšeš „urážek“ tvé osoby. Mám dost intenzivní pocit, že si za to můžeš sám; lidi pouze reagovali na to, co tu konstantně předvádíš. Navíc máš sám na hlavě dost másla v podobě urážek, invektiv a výsměchu.

      Howgh a haj hou!

     • alteregoolkyc  

      Řeknu tI PO STÉ skutečnou PRAVDU, kdyžs mi řekl svou ..
      Jinak Ty nechápeš víc věcí, takže se nedivím, že nechápeš ani toto .. ale svěřovat se nemusíš .. napiš, až pochopíš ..
      Jo a to píšeš každému tolik textu, co napíše na BF nějakou blbost ..?? No maúcta .. :-) ..
      a zasíráte to tu vy ostatní, já jen odpovídám, takže vlastně píšeš o sobě a ostatních ..
      A proč tu zmiňuješ brožurky, kalendáře a diáře, to Ti asi též není jasné .. jinak tedy vysvětli .. :-) ..
      Takže chceš říct, že jsi hloupější, když neustupuješ ..? Sebekritika je pěkná vlastnost, .. ale my to o Tobě víme .. :-) ..
      J.

      • OCG  

       je to marný marný marný:oD na tebe opravdu nemá smysl jakkoliv reagovat. Jsi jak rýma, s tou se taky nedá nic dělat, jen ji přetrpět, ona ale dřív nebo později odezní sama.

   • die.catana  

    On je MAGOR, onic mu nejde. Jen tak sedí u komplu a nudí se. Za chvíli nám tady bude dohazovat nějaká pasáže od Shakespeara:D:D:D:D Už se těším, s čím nás za chvíli ohromí, ale klidně bych se vsadil, že se to ani v 1% nebude týkat našich dvoukolých miláčků :D:D:D

    Vysvětlení pro nechápavého OLKYCE, tímhle jsem chtěl napsat, že jsi MAGOR!!!!! :-) j

  • Lišák  

   opět mimo realitu, naprosto nechápeš .. :-) L.

  • Twiggy Ramirez  

   Jeho řeči vskutku jen učeně vypadají. Nedávají totiž většinou smysl. Pan Olkyc dokáže např. protiřečit větě na 1. řádku větou na 4. řádku. Z toho lze usoudit jen jediné: Jeho znalosti v oboru společenských věd končí na konci internetových stránek, ze kterých čerpá a jejich obsah si ještě upravuje podle svého vlastního uvážení.

   • alteregoolkyc  

    Bohužel to platí o Tobě a už jsem Ti na konkrétních věcech ukázal, že si protiřečíš, proto teď ukaž Ty mi (citacemi), kde si protiřečím .. A nemluv o mých znalostech, ty jsou podružné, .. gró věci je v tom, aby vy jste pochopili chyby, které jste udělali, nikoli zda já mám nějaké znalosti .. jen na okraj, vím vždy, o čem mluvím a dokáži s vámi diskutovat bez netu (na rozdíl od vás ..), a že si občas pomohu upřesněním definic, či citátem, to mi vytýkáš? Pak jsi krátkozraký .. a fakešný, páč Ty sám vkládáš složité filosofické citace, kterých obsah sám nejsi schopen vyjádřit vlastními slovy (mnohdy mi přijde, že to ani moc nechápeš ..) .. Argumentuj fakty, ne domněnkami .. j.

    • Twiggy Ramirez  

     Vtip je v tom, že já si neprotiřečil nikde. Já tu totiž neuvádím svoje názory, ale jen to co mám naučeno, etika totiž není zrovna moje oblíbená disciplína. Ale chtěl jsi příklad. Tak tady je: Hned na začátku mluvíš o etice jako o kodexu. O jednom kodexu, který je zřejmě „univerzální“. O pár řádků dolů už ale mluvíš o etických kodexech. Pročpak najednou ten plurál. Nejak to nemáš pořádně ujasněné. Dále bych chtěl říct, že já tady nemusím nijak obhajovat slova, která jsem napsal, já je nevymyslel, jsou jen součástí mého studia a proto nemusím a ani nechci argumentovat na obranu těchto názorů. Názor si má tvořit každý sám. Já jsem si ho už utvořil, ale nehodlám ho tady nijak zveřejňovat a propagovat. Aspoň tedy ne tak, jako to děláš ty. Tvoje reakce už totiž zavánějí stihomamem. Máš prostě svou pravdu, kterou chceš za každou cenu obhájit. Tato pravda je pro tebe zřejmě vším a tudíš se všechny tvoje myšlenky točí kolem ní. To tě nutí chovat se téměř až paranoidně, tedy napadat všechny a mít poslední slovo. Teď na tento můj příspěvek neodpověz. Zkus to. Protože pak tě začnu vidět jako rovnoceného protivníka v diskusi. A ne jako člověka, jehož osobnost je z nějakého důvodu špatně uspořádaná.

     • alteregoolkyc  

      tř. jen v tomto úostu si odporuješ .. Napřed se ptáš a pak říkáš, že nemám odpovídat .. :-) ..
      Já si neosobuji, jako Ty, být filosofem, ani jsem netvrdil, že jsem specialista .. jde jen o souhrn mých názorů .. A etiku lze chápat jako 1 z mravních kodexů, ale i jako věc, která obsahuje kodexy .. nevidím rozpor ..:-) ..
      A to, co Ty tu píšeš, to bys měl obhajovat, my tu nejsme zkušební komise, navíc jsi to na začátku neřekl, že je to součástí studia, takže jsi to prezentoval jako svůj názor, tak se nevykrucuj .. další z Tvých protimluvů .. :-) ..

      a co se mne a pravdy táká .. pravda je jen 1, žádná má .. to mi nepodsouvej, to je Tvůj výmysl .. a není nic špatného, právě naopak, že chci dokázat pravdu .. a to by jste měli chtít a dělat vy všeci ..
      Rovněž s tím napadáním jsi vedle, ale nejspíš záměrně, demagogicky .. ukaž, kde jsem koho napadl a já Ti dokáži, že opak je pravdou .. a jestliže mne žádáš, abych neodpovídal, je to jasným důkazem Tvé zaujatosti .. čus .. :-) J.

      • CZiko  

       když je někdo blbej tak se s tím nedá nic dělat a už vůbec se mu to nedá vysvětlit – toto patří tobě olkyci a nikomu jinému:)

       Twiggy napsal: „Máš prostě svou pravdu, kterou chceš za každou cenu obhájit. Tato pravda je pro tebe zřejmě vším a tudíš se všechny tvoje myšlenky točí kolem ní. To tě nutí chovat se téměř až paranoidně, tedy napadat všechny a mít poslední slovo.“ …a ty jsi jeho slova jenom potvrdil a zase jsi ukázal že jsi blbej jak dřevo a dokážeš si vše hezky překroutit tak abys měl pravdu:D

       :-)D.

      • Twiggy Ramirez  

       CHACHACHA… Právě jsem nabyl určitého přesvědčení, lépe řečeno něco jsem si ověřil… To je asi tak vše, co bych k tomu řekl. Už nemám potřebu argumentovat…

      • OCG  

       jedna jediná pravda ve 21. století? hmmm… řekl bych, že se dost pleteš, dogmatiku…

      • cekanka  

       Že se ti chce to tady zasirat kecama o ničem!!! :-)P.

  • ravag3r  

   Takovejch srač*k tady, koho to zajímá, poďte radši třeba řešit Rebu…

  • Krys  

   Obloha je ružová a sú na nej zelené sloníky.

  • game_over  

   olkyci jdi se zas vychrapat s nejakym reprakem a nezasirej tu bike-forum tema tvyma… vyblitkama…

  • petebike  

   zrejme dobrej model :-) co to bylo ? posles mi aspon na speka ? :-) dik

  • cekanka  

   Jestli to s ním takhle půjde dál, pak přijde čas triček: OLKYC? Ne děkuji! :-)P.

   • tomoun  

    Jsem více méně pasívní uživatel BF,ale tolik blbých demagogických slintů jako splodil pan OLKYC jsem za svůj život na jedné hromadě nečetl.Snad jen v Marxistických příručkách.Napadá mě že snad velký velký Jehova může být vůdcem takových žvanivých slimejšů.A vy,klu­ci,když sním diskutujete mu dopřáváte aby masíroval své narcistní ego v záři mediálního reflektoru,Kdyby jste radši…cokoliv ji­ného

    • cekanka  

     Tohle je můj první příspěvek proti němu. Jinak se těma jeho žvástama bavím, ale teď jsem se už neudržel.

     • olkycalterego  

      A já si říkal, že je tu něco smradlavého – shnilého v zemi BForácké .. :-D J.

    • Lišák  

     Je docela možné, že budeš nazván nezkušeným studentíkem, který se skrývá pod nepravdivě vyplněným profilem, ve kterém nemá přesnou adresu svého bydliště. Dále by jsi mohl být odeslán na poradu s rodiči, kteří se o Tebe hmotně starají a Ty nemáš o skutečném životě ani páru, natož zušenosti. Taky bude možná proveden rozbor toho, že nejsi nikde oblíben a nemáš téměř žádné přátele. Budeš možná vyzván ke změně svého chování, protože se někdo nejmoudřejší nad Tebou zamyslí a blahosklonně Ti poradí: „Tahle ne!“… ;-)

    • olkycalterego  

     :oD .. J.

   • olkycalterego  

    To si snad ani nezasloužím .. :-) .. Ale slibuji, budu ho nosit s hrdostí, vám vlastní .. :-) .. ale dodal bych nahoru nápis Bikeforum a svůj nick přemístil nakonec, s tečkou .. :-) J.

   • Sweeta  

    a co takhle masivní letáková kampaň?

  • olkycalterego  

   To se vám to směje, když je admin 1 z vás a ruší mi registraci .. :-) ..
   když spočítám vaše kydy, tak mne daleko převyšujete .. ovšem to se dalo čekat, když já jen odpovídám na vaše ubohosti a někdy fakt se nedá, než to přejít mlčením se slzami v očích, válejíc se smíchy po zemi .. :-) .. J.

   • Lišák  

    A když se zruší registrace, tak není nick vymazán ze seznamu uživatelů?

    • olkycalterego  

     tak jsem to špatně napsal .. prostě ,mne zablokoval, že nemohu psát .. proč Ti záleží na slovíčkách ..? Jde o to, ŽE, ne JAK .. :-) J.

     • Lišák  

      Já se jen ptal. Mě ještě ADMIN nikdy na B-F nebloknul, tak nevím, jak to funguje.

      B-F není moderované forum, veškeré úpravy provádí pouze ADMIN. Nepamatuji se, že by si na jeho řízení B-F někdo stěžoval, tudíž z toho plyne, že svoji funkci zastává k všeobecné spokojenosti uživatelů (minimálně většiny aktivních) fora.

      • favorit.  

       :-)))))))))))))­))))))))))))))))))))))))­))))))

       • olkycalterego  

        :oDDDD ..Bodejť, když všechny nespokojené zablokuje a Ti se nemohou ozvat .. dobrej vtip, řekni Lišákovi (nejde mi mu odpovědět :-)) :-D J.

        • Lišák  

         Jo, to co jsi napsal zní docela vtipně ;-)

         Je zajímavé, že máš takové problémy tady na fóru. Já nemám z odpovědí na kohokoliv problém.

         • olkycalterego  

          Jj, to vidím, že Ty nemáš žádné zábrany ..
          (Hele, jdu se sprchnout .. ale nemyslete si tu, NB beru sebou .. je vodotěsný, nárazuvzdorný a neprůstřelný .. :-)):-) J.

          • roud  

           škoda že neni i blbuvzdorný…

           • olkycalterego  

            Ale je .. :-) ..a proto je u mne a ne u Tebe .. :-) J.

            • Lišák  

             Konečně jsi napsal něco, k čemu lze říci: „Ano, to je pravda!“ :-D

             Pokud by neměl tuto vlastnost, u tebe by prostě nemohl fungovat! ;-)

            • dieegoo  

             Tak tenhle post se ti teda moc nepoved :) Ale konečně si připustil, že jsi blb… Mám z tebe radost.

             • CZiko  

              on ti to stejně bude chtít vyvrátit i když je to zjevné:D

             • olkyczase  

              dieegoo, dieegoo ..J.

              • CZiko  

               ani nadhled předstírat neumíš.. zkus trošku přidat na výrazu ať nevypadáš jako pořád stejný mamlas.. :-)D.

             • olkyczase  

              Oba 2 jste demagozi .. :-) .. prostě NB, který se blbům vašeho kalibru vyhýbá .. :-) ..J.

        • Lišák  

         Dle tebe je ADMIN věštec, že pozná do budoucna, kdo by mohl být nespokojený a preventivně ho blokne? Nevšimnul jsem si, že by se tady někdo projevoval nespokojeně a najednou tu nebyl. Pokud máš takovou zkušenost, tak zkopíruj některý jeho nespokojený příspěvek a dej ho sem, nebo neplácej nesmysly.

         • olkycpřece  

          OK, tu to máš ..:-) ..: „kovar (03.01.2008 13:28:19) blokace témat
          .. tu řádí podivín olkyc a jeho primitivní a vulgární oponenti“ .. a ..
          " hribik A1 (03.01.2008 10:50:07) blokace témat: keby sme my boli ako ludia a pri prvom jeho zosmiesneni koncili diskusiu, alebo na provokativne prispevky rovno nereagovali, tak by ho to bavit prestalo. zosmiesnuje, lebo vidi, ze ma uspech, ze sa nas najde dost takych co sa su ochotni s nim hadat a to je prenho jak pre prasa drbanie za usami."
          A včíl mudruj .. :-) J.

          • Lišák  

           To není odpověď na moji otázku, Etiku. Je vidět, že ti došly argumenty, tak plácáš nesmysly a zoufale se snažíš přežít.

           Tímto přestávám krmit trolla. Snad brzy pojde. Pa pa :-*

  • kankrlicek  

   starší lidé vědí víc, to je obecný a logický fakt Veškeré moje zkušenosti hovoří o tom, že to může, ale taky nemusí být pravda.

   • olkycalterego  

    však „obecně“ neznamená absolutně, ale že je tomu tak většinou a je to logické .. zamysli se nad obsahem všech slov ve větě .. Pak odpověz, uznáš.li to za nutné .. :-) J.

   • olkycalterego  

    .. Chápu Tě ..v Tvém příp. to pravda není .. :-) proto je tam slovo obecně .. :-) J.

  • Honza729  

   Olkyci, na Autorevue byl jeden, ktery mel nick OSOBNE. Byl uplne stejna osina v prdeli, jak ty. Vyresilo se to stalym BANem. Nerika ti to neco ?

  • prodi  

   nebavte se už s ním, blbečkem, on se snad u toho ještě sám ukájí, tak mu nebudete dopřávat rozkoš…

  • Michell  

   ETIKA je nauka o morálce.

   Pokud tedy někdo říká, že určité// chování není etické// , říká, že určité //chování není jako nauka o morálce //.

   Správné je říkat, že určité chování je morální, nebo nemorální. Jinak to nedává logický smysl.

   • olkyczase  

    Zdroj? J.

    • Michell  

     The english dictionary.(1975) Oxford university press. P. 286.

     • olkyczase  

      Dobrá, může být .. A jsme tam, kde jsme byli ..:-) .. Chtěl jsem jen přimět některé lidi (kteří na to mají), aby se zamysleli nad tím, co je správné a co ne .. Jedni (jako Diego, jsem pův. myslel), aby se zamysleli sami nad sebou a druzí, kteří se mnou souhlasí a mají tu možnost a vůli, aby působili na Ty, co si to neuvědomují .. Ovšem čím déle, tak jsem utvrzován ve své teorii, potvrzené praxí, že člověk po 15ém roce života už nejde změnit .. Proto nad vámi lámu hůl .. Komu není rady .. Někteří lidé (Kovář, Hribik, Mlok ..) zjevně vědí, o čem mluvím, ale nezdá se mi, že by nějak intenzívně působili na soukmenovce BF ..To ovšem nemohu vědět .. Nejhorší na tom je, že pojem o etice, potažmo o morálce, chybí i lidem, mapracujících v médiích a mající moc ovlivňovat veřejnost, což dělají, ale v negativním smyslu, tedy zneužívají svého postavení .. Šiřina, Ječňák .. Je to obraz dnešní společnosti, kdy dobrý charakter mizí a je zatlačován yluvůlí zaujatých a emocemi ovládaných jedinců .. devalvace společnosti .. :-( .. J.

   • Hauí  

    Tak to je paráda. Google dáva přednost bike-foru před encyklopedií.. Citovala jsem u zkoušky z Filo etiky vědomosti z fóra a povedlo se. Díky za uvedení odkazů, budí to dojem…

    • cekanka  

     ježiš. Už sem se lek, že se olkyc vrátil a obnovil svuj thread:D

  • Lucke  

   dalsi dred, co jde do blokovanych..­......A NECHA­PU LIDI, CO TO JESTE NEUDELALI..TOTO JE BIKE-FORUM!.....tady se nemaj resit zakomplexovani debilove, kteri nemaj kamarady..!

   BOJKOT! hnupe olkyci!

   • wlk  

    souhlas, taky škrtám. ADMINE pls, neslo by zablokovat třeba IP adresa ze které ten magor píše, tohle je fakt furt dokola, je jasný, že se pokaždé někdo neudrží a řekne mu, že je debil a to je voda na jeho mlýn.........

   • olkyczase  

    Tak co tu lezeš, když Tě to nezajímá? Proto jsi hňup zjevmě Ty a zjevně tak mluvíš doma s rodiči .. Už jsi dtto řekl i ostatním, co tu píší o autech, televizích, ap.?? Né..?? Tak pak jsi fakt hňup, když sis vyhlédnul právě mne .. Hochu, hochu, máš skoro 18, ale myšlení předškoláka .. _:-) J.

   • olkyczase  

    Tohle jsi napsal i autorům těchto diskusí??: Holící strojek, Holky, Jaké běžky, Nočný thread, Vánoce z pohledu vědy, Bauer, Vaše plocha, Youtube, Antivirus, Vaše www, google adsend, UL.LT, Good foto .. a to jen na jedné stránce ..! Tak se chyť ale honem, honem za nos, bambulo .. :-) J.

  • gumid  

   Pánové, v zájmu dwmokracie – nevolejte po Jeho blokaci, nezakazujte Jej, nechte Jej žít. Vždy, když čtu Jeho tvorbu, docela se bavím… a těší mě, že existuje i takováto bilogická entita.

  • gumid  

   Vím, mnohé jeho styl provokuje – koneckonců provokace je způsobem jeho existence. Vaše reakce jej drží při životě a ve „formě“, jsou zdrojem Jeho energie. Bez Vašich (našich) reakcí by byl jen lokálním podivínem, kuriozitou…takhle má možnost překročit hranici teritoria ..... a míří výš, stále výš. Mám za to, že se dokonce, svým způsobem, za Vašeho přispění dále vzdělává. Určitě zjistil, že chce-li vést diskuzi na „úrovni“, musí studovat a čerpat z odkazů, které mu nabízíte. Je to těžká řehole a vězte, nezávidím mu ten obřímí úkol. On je osamocen, Vy jste v přesile. Zatím svými názory nikomu neškodí – držme jej tedy na fóru a mějme jej pod kontrolou. Pokud ventiluje svou niternou frustraci tímto způsobem, neškodí a dokonce zavdává některým z členů B-F příležitost tříbit své vlohy pro zdolávání námitek, umění vyvracet demagogické názory a vůbec koexistovat s tímto druhem bytí, pro někoho možná na hranici ( či za hranicí ) pochopitelného a tolerovatelného, něčeho, s čím se nepotkává často. Sami jste zjistili, pokud jeho vývoj sledujete delší dobu zde na fóru, několik „úrovní“ jeho komunikace, znáte Jeho přístup k diskuzi a dovedete jistě předvídat Jeho reakce.Mám na mysli odkazy na věk, vzdělání, pravopis, zdrobněliny os. jmen, invektivy, kopírování příspěvků, nedoržení logického schématu diskuze apod. Pokud Jemu samotnému nevadí pozice „obecního blba“, proč jej zákazy a omezeními utvrzovat v Jeho pravdě o světě kolem Něj. Nechte Jej být… kdo chce, může si dopřát „partičku slovních šachů“ („vždy má promyšleno několik tahů dopředu“), kdo si nechce kazit den, může Jej ignorovat ( viz přípěvek „hribik1“ v jiném vláknu ). Je jasné i Jemu, že překročí-li obecně uznávané hranice, represe se dostaví. Berte to vše s nadhledem a humorem, pokuste se tomu i zasmát – to jsou postoje, kterým On zřejmě nerozumí. K biku, kolu a sportu obecně patří optimismus, humor a otevřenost ke svému okolí…

  • olkyczase  

   A pro všechny, kteří tvrdí, že já se povyšuji a táží se, jakým právem .. jednak, já se nepovyšuji, to vy se shazujete .. a to je rozdíl .. A pak, staré úsloví říká ..

   ŠKOLA ŽIVOTA JE VÍC, NEŽ VYSOKÁ ŠKOLA ..

   Mohu potvrdit .. :-) J.

   • olkyczase  

    (a KDYŽ MNE BUDETE ZLOBIT, ROZEBERU TO DO DETAILŮ .. JSEM PERFEKCIONISTA .. :-) A MÁM 6 NB .. .-) J.

    • Honza729  

     Ty jsi predevsim tezky schizofrenik s projevy obsesi. Skutecne bys mel vyhledat odbornou pomoc, ve svem vlastnim zajmu. Jak jsem psal vyse, chapu, ze jsi osamely, nestastny clovek, ale neco s tim delej, jinak skoncis spatne.

     • olkyczase  

      Neni Ti trapně, takhle se vnucovat?? Tobě zřejmě né, budeš obtěžovat do skonání světa .. Získáváš titul: PRUDIČ PRUDIČŮ! .. :-) J.

      • Krys  

       Hovorí sova vrabcovi, že má veľkú hlavu. ;) (maďarské príslovie)

       • olkyczase  

        Nemtudom .. :-) J.

        • Krys  

         Preto som to preložil aspoň do slovenčiny. Tú ovládaš, ak sa dobre pamätám. Inak, píše sa to oddelene: nem tudom, a znamená to „neviem“. Ak si chcel napísať, že nerozumieš, tak to sa píše: nem értem. Toľko jazykovedný kútik. Poďme sa znova venovať kravinám. :)

         • olkyczase  

          Kesenem. Prehlásky neviem napísať :-( J.

          • olkyczase  

           Hádam sa to píše kosonom, pričom tie prvé 2 o sú prehláskované. Však? J.

           • Krys  

            Skoro presne. Köszönöm.

            Vtipné je, že kapela GWAR, ktorá sa „humornou“ formou venuje trash metalu, si zvolilo Köszönöm ako názov albumu, hlavne kvôli tým, v metale tak populárnym, prehláskovaným o.

       • olkyczase  

        U nás se zase říká: ZLODĚJ KŘIČÍ: CHYTE ZLODĚJE! ..:-) j.

        • Krys  

         To ano, ale to s tou sovou a vrabcom mi pripadá menej urážlivé. Len to popisuje suituáciu a o kvalitách osoby-sovy to nehovorí nič.

         • olkyczase  

          Však o kvalitách „zlodeja“ to tiež nič nehovorí .. J.

          • Krys  

           To nie :)))

           • olkyczase  

            Akože nie..?!? Veď je to to isté!! J.

            • Krys  

             Hotovo, koniec. Stratil som sa v argumentácii.

             • olkyczase  

              Sova hovorí o velkej hlave vrabca, pričom sama má hlavu velkú .. zlodej kričí o zlodejovi, pričom sám je zlodejom .. Ponaučenie? Treba zavše hladieť na seba .. .-) J.

              • Krys  

               To je mi jasné. Trošku ma zmiatlo, že keď som vetičkou „To nie“ s tebou súhlasil (akože, nie, nehovorí to nič o kvalitách zlodeja), začal si mi oponovať. Pravdepodobne si to moje nie interpretoval ako nesúhlas s tvojím tvrdením. Skúsim nabudúce písať jednoznačnejšie odpovede. Za pochopenie ďakujem.

      • CZiko  

       já u tvých příspěvků nikdy nevím jestli mluvíš k někomu tady, nebo sám k sobě:)

  • ddd - andy  

   nuda

  • cekanka  

   Už vím, co olkyc chce! On to myslí dobře. Chce, abychom to na bf-ku dotáhli co nejdřív na osmistý tisící příspěvek. Pojďme ho v jeho úsilí podpořit ať jich je milion!! P.

  • Martyss  

   Mno…spíš by to zde chtělo zavést moderování…

   • olkyczase  

    souhlas, o tom mluvím a žádám o to od začátku .. bravo ..! Ale kdo bude objektivním moderátorem, když ani admin není objektivní?? Hmm..? Čili moderace by měla smysl jen od nezávislého člověka, nejlépe necyklisty, aby nemohl být ovlivňován .. nejlépe ani adminem ne .. což je asi nereálné .. :-( J.

    • dancing dog  

     ani by mi dokonce moc nevadilo, kdyby část mého zdravotního pojištění padla na odbornou pomoc Tobě…

     • olkyczase  

      Ok, to beru a můžem začít .. napřed zjisti a zveřejni detailní identitu všech těch anonymních křiklounů, vč. Tebe .. Jinak než zbabělost to nelze nezvat .. :-) J.

      • dieegoo  

       Můžu se zeptat, co tě na našich identitách pořád tak přitahuje? Co to má společnýho s tím, co ti napsal dancing dog?

       • olkyczase  

        Víš, Diego, odteď budu s Tebou jednat polopaticky .. pův. jsem myslel, že v Tobě něco je, ale .. Hmm .. Ok .. Když nechápeš ..
        Tř. jen to, že vy mi nutíte nějakou identitu a sami máte na**áno v kalhotech, když chci po vás, aby jste, v zájmu objektivity a spravedlnosti, odhalili identity své .. A udělal to někdo..?? Nikdo ..!! Jen štěkáte, aby můj požadavek zanikl ve vašem řevu .. takže tak, pánové, chcete – li odhalovat něčí identitu, odhalte napřed svou .. To jsou jen obyč. zásady fair play .. pokud vám to něco říká .. A Tobě, Diego ..? J.

        • dieegoo  

         Já mám jméno v profilu vyplněný, čili tvá kritika na mou adresu opět není na místě :)

         • cekanka  

          Jemu je to jedno. Podle něj jsi srab, který se skrývá za smyšlené jméno.

          • olkyczase  

           Srab a svrab je každý, kdo pátrá po identitě jiných a sám se o svou třese .. J.

           • dieegoo  

            V tom případě tě vítám mezi sraby a svraby. Taky se sháníš po mé identitě a identitách „mé party“ a sám svoji zveřejnit nechceš.

            • olkyczase  

             neobracej demagogicky naruby to, co říkám , anebo jsi fakt takový primitiv, co nechápe, co se mu říká ..?? Fakt..? .. Já na vás zvysoka kašlu, jen po 100× opakuji, že kdo chce mluvit o identitě jiných, ať napřed prokáže svou .. Zatím slyším jen plané demagogické řeči Tvého typu .. Styď se .. J.

             • dieegoo  

              Pořád nevim, co se ti nelíbí.. Ty si po mně začal chtít jako první, abych zveřejnil svou identitu. Já po tobě nikdy nic takového nechtěl. Sám si házíš šutry pod nohy. Když něco řekneš, tak si za tím stůj a nesnaž se to aplikovat jen na ostatní. Čili nejsem si jistej, jestli jsem zrovna já ten, kdo by se měl stydět.

              • olkyczase  

               nechtěl! 1. jste sem začali tahat nějakou identitu a mi ji přisuzovat a zároveň se mi hrabat v soukromí .. Než nněco řekneš, ověř si datumy .. prostě zbatečná práce s tebou .. J.

               • dieegoo  

                Možná by sis měl uvědomit, že na fóru neexistují jen 2 lidé – ty a všichni ostatní. Každej je tady sám za sebe. Čili pokud ti někdo začal přisuzovat nějakou identitu, je to jeho věc, ale buď tak laskav a neházej nás všechny do jednoh pytle.

                Ale jinak máš pravdu, zbytečná práce. Ty si vždycky najdeš nějakou kravinu, kterou odpovíš i když nepochybně při své vzdělanosti víš, že s předchozím příspěvkem nemá nic společnýho. Tenhle tvůj post je toho krásným příkladem.

         • olkyczase  

          Jméno na identitu nestačí, víš, milej zlatej ..? musela by být celá adresa .. tak, jako ji přisuzujete mi, tak uveď i Ty svou .. diego .. chi tu vidět ulici a číslo domu .. Něco Ti v tom brání ..? Co ..? :-) J.

        • dieegoo  

         A když už jsme u tý identity… Mě tvá identita nikdy nezajímala, je mi popravdě vcelku jedno, kdo se schovává za jakým nickem. Lidi, který chci znát osobně znám a jestli se pod nickem Olkyc skrejva Honza z Plzně nebo Jirka z Ostravy je mi docela šumák… Nevidim žádnej důvod, proč bych měl znát jména a adresy těch, se kterými tu diskutujeme.

         • olkyczase  

          No ale ostatní z Tvé party má identita zajímá .. J.

          • dieegoo  

           Ale notak.. Takovej sálodlouhej příspěvek mi napíšeš, dvakrát mě v něm stihneš jmenovat a když ti vyvrátím to co tam píšeš, tak vše překroutíš do podoby, že tě zajímá identita ostatních? Kde je ta statečnost hlásit se ke svejm projevům? Mám pocit, že tě nějak rychle opouští.

           • olkyczase  

            jsi demagog, nic jsi nevyvrátil, jen naplano plácáš .. A pokud ne, cituj, co jsi mi vyvráti l..!! A opět demagogicky vše překrucuješ .. Mne identita nikoho nezajímá, jen říkám, kdo komukoli přisuzuje jakoukoli identitu, je povinen napřed odhalit tu svou .. Jsi schopen to pochopit, anebo jako malý chlapec budeš točit dokola ..? J.

            • dieegoo  

             Nezajímá.. ok, musim se naučit číst mezi řádky. Do teď sem žil v domnění, že když se někdo někoho konkrétního na něco zeptá, chce znát odpověď a ne že ne. Olkyci, jak píšu o kousek výš, stuj si za tím, co říkáš a nekličkuj. A pokud toho nejsi schopen, tak radši mlč.

             • olkyczase  

              zatím jen třepeš demagogicky obecné požadavky a nic konkrétního .. asi proto, že nic konkrétního nemáš, co bys předložil a mohl chtít .. Ty máš pocit, že říkám pokaždé něco jiného ..? Tak to jsi kediný .. Dopadneš jako Vrabčice .. nakonec řekneš, že Tě to neba a že se s takovým idiotem nebudeš bavit .. obvyklý scénář .. :-) J.

              • dieegoo  

               Ano, mohu říct, že mě to s tebou nebaví, ale já si za tím, co říkám stojím, takže couvat nebudu. Ale máš pravdu, s tebou je diskuze naprosto zbytečná, protože na argumenty ostatních naprosto kašleš a pořád si razíš svoji teorii o tom, jak ti já (celý BF) ubližujeme, se vším si začínáme atd.

               • Honza729  

                Ale tak se na nej vykasli......vzdyt si na tobe resi komplexy…